Verantwoordelijk voor de inhoud, de programmering en het ontwerp 

CREA SYSTEMS Electronic GmbH
Würzburger Str. 12
97855 Triefenstein - Homburg

Telefoon: +49 9395 99900
Fax: +49 9395 99901
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fabrikant: http://www.crea-systems.de
Web: http://www.sunnyheat-crea-systems.de


Registratie Court:
Amtsgericht - Würzburg HRB 5080

Directie:
Michael Kern

Data Protection Officer:
Andreas Beran

USt-IdNr.:
DE167286236

Zertifiziert nach DIN ISO 9001

 

Bronnen voor de foto's en afbeeldingen gebruikt:

http://www.fotolia.de

 

Disclamer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's zijn gemaakt met grote zorg. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk volgens § 7 Abs.1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht als een service provider te controleren doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie of om omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen te verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij onmiddellijk deze inhoud verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of de exploitant van dergelijke sites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen.Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk te verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de site exploitanten zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn niet toegestaan. Voorzover de inhoud is niet gemaakt door de website exploitant, moeten de auteursrechten van derden in acht worden genomen.Vooral inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks bewust van schending van het auteursrecht, vragen wij voor een hint. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

 

Privacy­verklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor meer gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u onder „Informatie over de verantwoordelijke partij“ in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

De volgende gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle derden.

2. Hosting

Strato

Wij hosten onze website bij Strato. De dienstverlener is Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlijn (hierna: „Strato“). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Strato verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Het gebruik van Strato is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

.

3 Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op Internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

CREA SYSTEMS Electronic GmbH
Würzburger Str. 12
97855 Triefenstein-Homburg

Telefoon: +49 (0) 9395 99900
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen deze privacyverklaring een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

.

Note over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die in de VS of andere derde landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Terugtrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)

Indien GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F VAN DE VERORDENING INZAKE GEGEVENSVERWERKING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP ELKE VERWERKING IS GEBASEERD, IS VERVAT IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ REDELIJKE PRIVACY-REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN; R DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN RAAKT OF DE VERWERKING IS TEN BEHOEVE VAN DE HANDHAVING, AFPERSING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (KLACHT OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN ZULKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOORTS NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar krachtens artikel 21, lid 2, van de GDPR).

.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de GDPR hebben betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

>

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een geldig, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie over het gebruik van SSL of TLS wordt verstrekt in de vorm van een link.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt te allen tijde het recht, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, om gratis informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en alle andere vragen die u over het onderwerp persoonsgegevens hebt.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de toetsing heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van het wissen ervan.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om in plaats van verwijdering te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien u bezwaar hebt aangetekend overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; De gegevens mogen alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijvoorbeeld voor het opslaan van uw persoonsgegevens).  bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door bedrijven van derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze verklaring gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, wordt de informatie die u in het aanvraagformulier verstrekt, inclusief de contactgegevens die u daar invult, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverlet.

Inlichtingen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw inlichtingen met alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

.

5. Plugins en gereedschappen

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken „Google reCAPTCHA“ (hierna „reCAPTCHA“) op deze website. De provider is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website te beschermen tegen geautomatiseerd misbruik en SPAM. Als toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Bron: https://www.e-recht24.de

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige daarvan zijn essentieel voor de werking van de site. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat meertaligheid en paginanavigatie werken. Essentiële cookies kunnen niet worden geweigerd. Naast onze essentiële cookies gebruiken wij ook een functionele cookie. Recaptcha van Google. Recaptcha beschermt ons contactformulier tegen spam. Als u de cookies weigert, kan bijvoorbeeld het contactformulier niet meer worden gebruikt. U kunt zelf beslissen of u de cookies wilt toestaan. Wij wijzen u erop dat als u cookies weigert, u mogelijk niet meer alle functies van de site kunt gebruiken.